Belastingdienst Toeslagen

Belastingtoeslagen, wanneer heeft u er recht op?

De Belastingdienst keert elk jaar toeslagen uit aan mensen die aan bepaalde voorwaarden volden. Dit jaar is er heel wat verandert inzake belastingtoeslagen. Vanaf nu worden er meer toeslagen uitgekeerd. Een toeslag kan u heel wat geld besparen. Het is dan ook handig om hier meer over te weten te komen. Wilt u graag weten of u recht hebt op een toeslag? Wij geven u meer informatie!

Huurtoeslag

Een eerste toeslag waarvan u gebruik kunt maken is de huurtoeslag. Met deze toeslag heeft u recht op een vergoeding op uw huur. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als u gebruik wilt maken van een huurtoeslag, dan mag u niet te veel verdienen, vanaf 1 januari 2020 zijn er echter geen inkomensgrenzen meer. Wel is het zo dat uw vermogen niet te hoog mag zijn. Dat betekent concreet dat uw vermogen vanaf 1 januari 2020 niet hoger mag zijn dan 30.846 euro per bewoner. Als uw kind jonger dan 18 is en een vermogen heeft, dan wordt dit bedrag bij uw vermogen gerekend. Daarnaast mag uw huur niet hoger zijn dan 737,14 euro, maar het hangt af van de leeftijd van de bewoners. Als al de bewoners jonger dan 23 zijn, dan mag de huur niet hoger zijn dan 432,51 euro, tenzij er een inwonend kind is, dan geldt de bovenstaande limiet.

Het is ook van belang dat u in een zelfstandige woning woont, om gebruik te kunnen maken van de toeslag. Dat wil dus zeggen: een woonruimte met een toegangsdeur die op slot kan, een wc en keuken. Hou er wel rekening mee dat er soms uitzonderingen zijn. Zo zijn er zelfstandige woonruimten waarvoor je geen toeslag kunt krijgen en onzelfstandige woningen waarvoor u dat wel kunt krijgen. Bij twijfel kunt u altijd het formulier op de site van de Belastingdienst invullen.

Kunt u een huurtoeslag krijgen als u jonger bent dan 18?

In principe is het zo dat u enkel een huurtoeslag kunt krijgen als u 18 jaar of ouder bent. In sommige gevallen is het echter mogelijk om toch een huurtoeslag te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw beide ouders overleden zijn of wanneer u een kind heeft.

Wat is het gevolg van co-ouderschap op uw huurtoeslag?

Een veranderde leefsituatie heeft altijd gevolgen op uw toeslagen, dit is ook het geval wanneer u co-ouder wordt. Hiervoor dient u de wijzigingen voor uw scheiding door te geven, alsook de wijzigingen voor uw toelagen aan te passen. In het geval van huurtoeslag kunnen u en uw ex de kinderen meetellen als medebewoner. Het maakt niet uit op welk adres de kinderen staan. Het blijft wel nog belangrijk om de gewijzigde gegevens door te geven. Hiervoor dient u een brief door de geven aan de Belastingdienst/toeslagen. In de brief vermeldt u dat u co-ouder bent en schrijft u welke dagen van de week uw kind bij u is en welke dagen uw kind bij uw ex-partner is, deze brief moet dan door beiden ondertekend en opgestuurd worden.

Wat als iemand in uw gezin verzorgd wordt?

Als een medebewoner bij u thuis verzorgd wordt, dan wordt er één persoon minder geteld voor uw huurtoeslag. De persoon die niet meegerekend wordt, wordt gekozen door de Belastingdienst, hierbij kiezen ze steeds voor de uitkomst die voor u het gunstigste is. De voorwaarden zijn wel dat het niet gaat over een kind van onder de 18 jaar en dat het gezamenlijke inkomen maximaal 47.825 euro bedraagt. Het vermogen van de persoon die niet meegerekend wordt mag maximaal 175.828 euro zijn als hij geen fiscale partner heeft. Met een fiscale partner mag hij maximaal 206.674 euro aan vermogen hebben. Vermeld een situatie zoals deze ook altijd bij de aanvraag van een toelage, met bewijs. Dit doet u via de bijlage:’Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’.

Wat als u meer huur betaalt vanwege een groot gezin?

Als u een gezin heeft van acht of meer personen, dan is de kans groot dat uw huur boven de limiet zit. U kunt dan nog steeds beroep doen op een huurtoeslag, met de voorwaarde dat het huis geschikt is voor de grootte van uw gezin.

Wat moet u doen als uw medebewoner langer dan een jaar buitenshuis woont

Als uw medebewoner langer dan een jaar buitenshuis woont, maar nog ingeschreven staat op uw woonadres, dan telt deze persoon niet mee voor de huurtoeslag. Ook dit moet vermeld worden via het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’. Als u zelf gedetineerd bent en dit voor langer dan een jaar, dan moet u de huurtoeslag zelf stopzetten. Tenzij er medebewoners zijn die hier wel recht op hebben.

Wat met de huurtoeslag voor een aangepaste woning?

Als u in een aangepast woning woont, dan kunt u meer huurtoeslag krijgen of toeslag krijgen desondanks uw huur hoger ligt dan de maximale huur. Als u alleen woont of u een medebewoner heeft met de AOW-leeftijd, dan krijgt u deze huurtoeslag al vanzelf. In andere gevallen dient u dit aan te vragen via het huurtoeslag formulier. Hierna kunt u het formulier ‘verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ invullen, met de nodige bewijzen.

Wat als uw huur opslaat tijdens de huurtoelage?

Als uw huur opgeslagen is tot boven de maximale huur, dan blijft u de huurtoeslag krijgen. De voorwaarde is dan wel dat u de toeslag al kreeg voor hetzelfde huis en dit tenminste een maand voor de verhoging. Voor het deel van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen huurtoeslag.

Kindgebonden budget

Naast de huurtoeslag kunt u ook een kindgebonden budget aanvragen. Deze toeslag is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot en met 18 jaar. Als u al een andere toeslag heeft, dan krijgt u automatisch ook het kindgebonden budget als u er recht op hebt.

Een kindgebonden budget kunt u krijgen onder een aantal voorwaarden. Het kindgebonden budget gaat naar de ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft staan. Daarnaast mag het inkomen van u en uw partner niet te hoog zijn. Hoe hoog dat precies mag zijn, hangt af van het aantal kinderen. Ook uw vermogen mag niet te hoog zijn. U mag een maximaal vermogen hebben van 116.613 euro. Het vermogen van u en uw (toeslag)partner mag niet hoger zijn dan 147.459 euro.

Kindgebonden budget en co-ouderschap

Als u co-ouder bent, dan krijgt u deze toeslag, als de kinderbijslag op uw naam staat. Onderling kan er wel afgesproken worden, dat het budget naar de andere partner gaat. Soms komt dat beter uit, want hoe lager het inkomen, hoe meer toeslag u zult krijgen. Als u het kindgebonden budget op naam van uw ex wilt zetten, dan moet u aan de SVB doorgeven op welke naam de kinderbijslag moet gezet worden. De SVB geeft deze gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. Bij meerdere kinderen is het mogelijk dat beiden voor een ander kind een kindgebonden budget krijgen.

Zorgtoeslag

Een zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid die u helpt uw zorgverzekering betaalbaar te houden. Ook als u voor deze toeslag in aanmerking wilt komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om beroep te kunnen doen op een zorgtoeslag, moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. U mag ook niet teveel verdienen. Concreet wit dit zeggen dat uw inkomen in 2020 niet hoger mag zijn dan 30.481 per jaar. Samen met uw toeslagpartner is dit bedrag 38.945. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan 116.613 euro en samen met uw toeslagpartner mag dit een maximaal bedrag zijn van 147.459 euro.

Kinderopvangtoeslag

Als u kinderen heeft, dan kunt u ook in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Dat is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Ook daarvoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen.

Zo kunt u pas een toeslag krijgen wanneer u en uw partner werken, een opleiding of een traject naar werk volgen, waardoor u en uw partner zelf niet elke dag voor uw kinderen kunnen zorgen. Ook is het belangrijk dat de opvang geregistreerd is. Dat wil zeggen dat deze nagekeken werd door de gemeente. Een goedgekeurde opvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. U heeft dit nummer nodig om toeslag aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag en co-ouderschap

Bent u co-ouder? Dan kunt u voor de opvanguren die u betaalt, kinderopvangtoeslag krijgen. Als u als enige de opvang betaalt, dan hoeft u niet door te geven dat u co-ouder bent. Als u en uw ex-partner hiervoor beiden betalen, dan kunt u beiden de toeslag krijgen. Samen mag dit voor maximaal 230 uur aan opvang zijn per maand. In dat geval moet u doorgeven dat u co-ouders bent aan de hand van een brief. Schrijf er ook bij op welke dagen het kind bij u is en op welke dagen bij uw ex.

Hoe vraagt u een toeslag aan?

Een toeslag aanvragen is niet zo moeilijk. Surf hiervoor naar: www.belastingdienst.nl. Daar klikt u op toeslagen. Het is wel nodig om een account aan te maken. Voordat u dat doet, is het handig om even de voorwaarden te checken. Als u dit gedaan hebt, dan kunt met behulp van uw DigiD uw aanvraag invullen op ‘Mijn toeslagen’. Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar: www.digid.nl/aanvragen. Hou er ook rekening mee dat u en uw toeslagpartner een eigen DigiD nodig hebben. De aanvraagformulieren per toeslag vindt u linksboven in ‘Mijn toeslagen’. Hou alle nodige papieren bij de hand, denk hierbij aan: huurcontract, brieven van de verhuurder, gegevens over uw inkomen, gegevens over het jaarinkomen van uw partner, enzovoort. Welke papieren u nodig heeft als bewijs, hangt af van de toeslag. Als de aanvraag goed gelukt is, dan krijgt u binnen de 5 weken hiervan bericht.

Toeslag terugbetalen

In sommige gevallen kan het zijn dat u toeslagen moet terugbetalen. Als u dit niet in één keer kunt betalen, dan kan u ervoor kiezen om het bedrag in termijnen terug te betalen. U mag het bedrag in maximaal 24 termijnen terugbetalen. De betalingsregeling begint dan vanaf uw eerste betaling. Als u liever sneller wilt afbetalen, dan kan dit ook. U kunt dan een hoger bedrag storten. Als u kiest voor een afbetaling, dan betaalt u wel 4 procent rente op jaarbasis. Hou hier dus rekening mee! Naast een afbetalingsplan kunt u er ook voor kiezen om het bedrag te verrekenen met de toeslag die u nu krijgt. Verrekenen kan echter niet altijd, u vindt meer informatie op de brief met acceptgiro die u gekregen heeft.